Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina

Het Platform wil dat onze kinderen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Met alle veranderingen in 2015 zullen vele vragen komen of dat meedoen nog wel mogelijk is.
Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er speelt. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de landelijke organisatie Ieder(in.
Bij de Meldpunten kunt u aangeven tegen welke belemmeringen u in het dagelijks leven aanloopt.

Verder kunt u daar ook of bij ons aan de bel trekken als nieuwe regels heel nadelig voor u uitpakken.
Of als u of uw kind bijvoorbeeld wordt gediscrimineerd vanwege de beperking.

meldpunt@iederin.nl

Voor direct advies kunt u e-mailen naar bij info@juridischSteunpunt.nl van Ieder(in) / Tel. 030 – 2916688.Zoekt u advies in uw eigen regio, wendt u dan tot onderstaande
Specialisten ZORG Platform VG Zuidoost Brabant

Onderstaande specialisten zijn bovengemiddeld thuis in het onderwerp bij hun naam.
Zij zijn geselecteerd uit de lidverenigingen aangesloten bij het Platform VG.
Mochten zij het antwoord op uw vraag niet paraat hebben, dan zullen zij personen benaderen die dit wel hebben.

Platformvg regioZOB        

 Belastingzaken  Jan van Elzakker  belastingzaken@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Bewindvoering, Curatele  Ted van den Bosch  wettelijkevertegenwoording@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Erven en Schenken  Ad den Hartog  ervenenschenken@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Jeugdwet  Ted van den Bosch  jeugdwet@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Juridisch advies  Ted van den Bosch  juridischadvies@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Leerlingenvervoer  Ad den Hartog  leerlingenvervoer@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Mentorschap  Ans Verdonck  mentorschap@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Sociale Netwerkvorming  Gabie Conradi  netwerkvorming@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Onderwijs  Anine Linders  onderwijs@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Ouderinitiatieven wonen  Mathieu Opsteeg  ouderinitiatief@platformvgzuidoostbrabant.nl
 PGB (Persoonsgeb. Budget)  Gerard Jochems  pgb@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Participatie (werk, wajong)  Ad den Hartog  participatiewet@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Sparen voor later   Ad den Hartog  sparenvoorlater@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Syndroom van Down
 Tineke Eulderink  downsyndroom@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Wet Langdurige Zorg   Ted van den Bosch   wlz@platformvgzuidoostbrabant.nl
 WMO (Sociaal Domein)   Hans Schalkwijk   wmo@platformvgzuidoostbrabant.nl
 Wonen   Hans Schalkwijk   wonen@platformvgzuidoostbrabant.nl