Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina

 Algemene Ouderverenigingen


 

KansPlus-Sien Regio EHV / HLMD
Website: www.kansplus-sien.nl
Secretaris: De heer Ad den Hartog
Kuiperbergstraat 31
5628 DJ, Eindhoven
Tel: 06 233 04 218
e-mail: ad.denhartog@kansplus-sien.nl

 Kansplus-sien821x409

KansPlus ASTEN/SOMEREN
Website: www.kansplusastensomeren.nl
 

 

KansPlus GEMERT
Website: www.kansplusregiogemert.nl
Secretaris: De heer J. Leenders
Oude Bemmerstraat 8
5741 EB Beek en Donk
Tel.: 0492 450240
e-mail: kansplusgemert@hotmail.com
 Kansplus-regio-gemert425x122 KansPlus OIRSCHOT/BEST

Secretaris: De heer Ad Schoenmakers
Postbus 319
5680 AH,Best
Tel.: 0499 39 85 43
e-mail: aemschoenmakers@onsbrabantnet.nl
 

 

KansPlus VALKENSWAARD
Website: www.kansplusvalkenswaard.nl
Secretaris: De heer Jan Tillemans
Hovenierswei 5
5551 RE Valkenswaard
Tel.: 040 201 75 29
e-mail: jmhatillemans@onsbrabantnet.nl

 

 
 

 Oudervereniging-Syndroom groepen


 

NVA Noord Brabant
Website: nva-nb.nl/nb/
 NVA-regio-noord-brabant Down Syndroom Kern Eindhoven-Helmond
Website: www.downsyndroomeindhoven.nl
Secretaris: Mevrouw Tineke Eulderink
De Verver 4
5506 BE, Veldhoven
e-mail: tineke.eulderink@onsbrabantnet.nl
 StichtingDownSyndroomKernEindhoven

 

 Cliëntenraden Zorgaanbieders


 

CCR ORO
Website: www.oro.nl
Ambtelijk secretaris: Mevr. A. Verbers
Bezoekadres:
Baroniehof 165
5709 HL Helmond
Postadres:
Postbus 96
5700 AB Helmond
Tel.: 0492 530053
e-mail: ccr@oro.nl
 logo-Oro

logodiomagenieuw184x78

Cliëntenraad Diomage
Website: www.diomage.nl
Secretaris: De heer A. Kauwenberg
De Plaetse 7
5708 ZK Helmond
Tel.: 0492 54 05 32
e-mail: aekauwenberg@onsbrabantnet.nl

 
ORO en Diomage zijn per 1 maart 2015 gefuseerd.
Beide organisaties bieden dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
Samen doen ze dit in de hele Peelregio, vanuit meer dan 120 locaties. ORO en Diomage gaan samen verder onder de vlag van ORO.
In de regio Gemert blijft de naam Diomage voorlopig gehandhaafd.

 

Cliëntenraad Lunet Zorg
Website: www.lunetzorg.nl
Secretaris: De heer Lex Kryzanowski
Rozenlaan 28
B3930 Hamont Achel
e-mail: krzyzanowski@telenet.be
 Lunetzorg Cliëntenraad SWZ
Website: www.brabantzorg.net
Secretaris: clientenraad SWZ
Mw. I. Smolders
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
e-mail: clientenraad@swzzorg.nl
 logo-brabant-zorg-net

 

Cliëntenraad Severinus
Website: www.severinus.nl
Secretaris: De heer J. Veenendaal
Hoenderberglaan 14
5628 EC, Eindhoven
Tel.: 040 2422362
e-mail: veenendaal02@hetnet.nl
 LogoSeverinusBijzonderinSamenleven  Cliëntenraad Kempenhaeghe
Website: www.clientenraadkempenhaeghe.nl/
 logo-clientenraad

 


     

 Oudervereniging Scholen


 

MR PWA-school
Website: www.pwaveldhoven.nl
e-mail: pwa@veldvest.nl
Secretaris: Mevrouw Marian van den Boomen
p/a Blaarthemseweg 83
5502 JT, Veldhoven
  Ouderver. ZML school Mgr. Bekkers
Website: www.mbseindhoven.nl
Oudervereniging ZML Mgr. Bekkersschool Eindhoven
e-mail: caroline.van.hout@upcmail.nl
Secretaris-OC: Mevrouw C. van Hout
Tel.: 040 2515859
 

 

Ouderver. ZML school De Groote Aard
Website: www.grooteaard.nl
e-mail: info@grooteaard.nl
 Logo-De-Groote-Aard193x131  De Berkenschutse
 

 PGB-Houders


 

Naar Keuze
Website: www.naar-keuze.nl
secretaris: Frans Jansens
de Bezembinder 11
5591 MJ Heeze
Tel.: 06 20 24 9719
e-mail: frans@naar-keuze.nl
 LOGO-Naar-Keuze    

 Cliëntenorganisatie's


 

Onderling Sterk
Website: http://onderlingsterk-zob.webklik.nl
Coach: mw. L. van Vooren, MEE Zuidoost Brabant
e-mail: onderlingsterk@meezuidoostbrabant.nl
 OnderlingsterkLogo Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
Website: www.mentorschap.nl/zuid-oost-brabant
Postbus 44015, 5604 LA Eindhoven
Tel.: 06-10945367
e-mail: info@mentorschapzob.nl
 mentorschapZOB

 Ouderinitiatief netwerkvorming


 

St. Netwerk Rondom
Website: www.netwerkrondom.nl
Secretaris: De heer Drs. H. (Henk) Tomas
Tulpenstraat 25
6942 XM, Didam
Tel.: 0316 22 34 62
e-mail: h.tomas@chello.nl
 Netwerk-Rondom177x71    

 Ouderinitiatieven wonen


 

RPSW (Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen)
Website: www.rpsw.nl
Voorzitter: Mevr. Ellen van Sprang-Helmig
Frank van Bijnenlaan 9
5583 EC Waalre
e-mail: ellenvansprang-helmig@rpsw.nl
Secretaris: De Heer M. Opsteeg
August Sniederslaan 30
5615 GE Eindhoven
e-mail: mathieuopsteeg@rpsw.nl
 RPSW