Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina

Kansplus-Sien, Platform VG ZOB en de stichting Severinus te Veldhoven hebben op 27 januari 2016 wethouder Scholte en Visscher en een aantal ambtenaren uitgenodigd een bezoek te brengen aan de Passaat te Eindhoven. Hier werken mensen met een beperking van Severinus in een dagbestedingsprojectvan Archipel. Het doel van dit werkbezoek was: De speciale positie van de verstandelijk gehandicapte burger onder de aandacht brengen en het in kaart brengen van hoe mantelzorgers zich georganiseerd hebben in Eindhoven.

Aan de hand van een drietal presentaties hebben we gebrainstormd/van gedachten gewisseld over de diverse aan u toegestuurde zorgnota’s:

-Zuinig op Zorg van gemeente Eindhoven

-Lof der Oppervlakkigheid van FH Bredewold:

Met inhoud: Wat komt er in de praktijk terecht van de participatiesamenleving?

De inhoud van beide nota’s willen we praktisch maken middels kennis uitwisseling tussen Mantelzorgers, Professionals en Overheid.

Op 27 januari 2016 is tijdens de evaluatie van de bijeenkomst afgesproken:

- dat we de gepresenteerde plannen zullen uitwerken.

- en de gemeente Eindhoven die activiteiten facilitair/ financieel wil ondersteunen, maar dat er eerst vanuit de gemeente een grote behoefte is om een aantal dagbestedingsprojecten te gaan bezoeken.

Hierna zijn er een aantal gesprekken geweest met enkele beleidsambtenaren van de gemeente Eindhoven om een toertocht/en activiteiten voor te bereiden en verder te praten over de facilitaire/financiële subsidie die ingediend moet worden voor 1 oktober 2016.

Op 15 september 2016 heeft deze toertocht plaatsgevonden en tijdens het 2e gedeelte van de middag is er een aantal presentaties gehouden over het belang van vertegenwoordiging en samenwerking/belangenbehartiging

De spekers waren:

-Maarten Haasnoot (vice-voorzitter Platform VG) m.b.t doel en vraagstelling Platform

-Annemieke Verberne: SSOE, Peter Schutte, Helman v.d. Puttem, mbt doelgroep LVB en hun specifieke problemen en ketensamenwerking.

-Cees Adams (KansPlusSien en Caroussel) m.b.t het vrijetijdsaanbod van stichting Caroussel

Gemaakte verbindingsafspraken en indrukken:

-De getoonde presentaties zullen aan de aanwezigen worden toegestuurd

-De subsidie-aanvraag: Facilitaire/Financiële ondersteuning i.h.k.v. Sociaal Domein van het Platform VG ZOB zal op 23-09- 16 aan het college van B&W worden toegestuurd.

-Wethouder Richters zal spoedig een afspraak maken om de gemaakte afspraken te bespreken.

-De bijeenkomsten van 27-1- 16 en 15-09- 16 waren als zeer belangrijk/leerzaam ervaren.

-Probleem LVB ook besproken, maar vraagt om een nadere uitwerking.

Toegezegd dat het Platform VG ZOB, PWA, SSOE, Severinus deze zaak zullen oppakken en een bezoek zal inplannen aan enkele LVB-projecten,alsmede een plan van aanpak zullen maken in overleg met de gemeente Eindhoven.