Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina

Hierbij de motie van Linda Voortman en Carla Dik-Faber die op 4 oktober kamerbreed is aangenomen over kleinschalige wooninitiatieven die onder de Wmo vallen. Een belangrijke steun in de rug van Platform VG Zob!

klik hier voor de publicatie