Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina

 


Voorzitter

Vacant


 

 

 


Vice-voorzitter, eerste
De heer M. Haasnoot

maarten.haasnoot@platformvgzuidoostbrabant.nl

Opleiding: HBO
Beroep nu: Consultant
beroep voor pensioen: Business Improvement manager
Relatie tot verstandelijk gehandicapte(n): Ouder van zoon met SvD


 Portret 4.2 kl 2
 Nevenfuncties:
 • Vice voorzitter Kansplus-Sien (Eindhoven-Helmond)
 • Vice voorzitter Netwerk Rondom
 • Lid RvA St. mentorschap ZO Brabant
 • Hoofdbestuurslid Oudervereniging Sien
 • Bestuurslid Prokkel

 


Vice-voorzitter, tweede

Vacant


 
 

 


Secretaris
De heer A.P.G.M. den Hartog

ad.denhartog@platformvgzuidoostbrabant.nl

Opleiding: HBO
Beroep nu: met pensioen
Relatie tot verstandelijk beperkte(n): Zoon Erik woont bij Severinus.


 Portret 3.2 kl 2
Nevenfuncties:
 • Lid cliëntenraad Severinus
 • Secretaris  KansPlus - Sien regio Eindhoven/Helmond
 • Lid Participatie Commissie Wonen, Welzijn, Zorg, gemeente Eindhoven

 


Penningmeester
De heer A. Schoenmakers

ad.schoenmakers@platformvgzuidoostbrabant.nl

Opleiding: HBO financieel-administratief
Functie / beroep: teamcoördinator financiën bij een gemeente
Relatie tot de doelgroep : vader van een thuiswonende dochter met fragiele - X en autisme


 Ad-Schoenmakers001
 Nevenfuncties:
 • Secretaris / penningmeester KansPlus Best - Oirschot
 • Administrateur stichting veiligheid bedrijventerreinen
 • Bestuurslid schoolbestuur primair onderwijs

 


Bestuurslid

Vacant


 
 

 


Consulent
Mevrouw Gabie Conradi

gconradi@zorgbelang-brabant.nl

Projectleider Netwerk Rondom
Relatie met VG sector: Moeder van Dirk, (ernstig) verstandelijk beperkt.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van KansPlus, afdeling Tilburg.

 Gabie-NR001
Verder nog 3 dochters en sinds kort aanvoerder van een echt meidenhuishouden in Tilburg.