Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina
 Thema's Ieder(in)

ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Onze belangenbehartiging is daarom levensbreed en richt zich op talrijke thema's...

 Zorg en Ondersteuning


Zorg vanaf 2015
In de langdurige zorg gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. 2015 is een overgangsjaar. Met het oog hierop heeft de overheid speciale regels in het leven geroepen om de overgang van de AWBZ naar de gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk...

Ministerie van VWS geeft groen licht programma 'Zorg Verandert'
Het ministerie van VWS heeft Ieder(in) groen licht gegeven voor uitvoering van het programma Zorg Verandert. Het programma, voorheen werktitel In...

 

 Informatie


Beleids- en werkplan
Platform VG regio Zuidoost-Brabant, beleidsplan 2015 - 2019 en werkplan 2015

Digitaal Kaartenboek Kwaliteit van Leven
Met genoegen plaatsen wij op deze site de digitale versie van het Kaartenboek: de gezamenlijke visie van ieder(in), LFB, MEE Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking...

Extra Algemene Ledenvergadering van het Platform VG Zuidoost Brabant
Op deze avond van 16 juni 2014 heeft Ted van den Bosch een interessante presentatie gegeven over de toekomstige PARTICIPATIEWET die m.i.v. 1-1-2015 ingaat...
pdf klein Wet Langdurige Zorg (27 oktober 2014)

pdf klein Presentatie Platform VG ZoB 2014 03 01 (2.1)

pdf klein Platform VG ZOB resultaat enquete 2014

   

 

pdf klein 141217 Ledenartike-zorgverzekering
pdf klein 141217 Wlz-indicerbaren

pdf klein Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging-2014

pdf klein De aftrek van specifieke zorgkosten-belastingjaar 2013

pdf klein Platform WMOgroep

pdf klein Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg

pdf klein Hervorming langdurige zorg Langdurige ondersteuning en zorg per 2015

  

TVz11 is een televisieprogramma over mensen met een verstandelijke beperking gemaakt door henzelf!

www.tvz11.nl