Als u hier klikt dan gaat u terug naar de homepagina
 Wegwijzer en Aanbevelingen t.b.v. Ziekenhuisopname

 

PlatformVG-Provincie-Brabant-logo

“Uw kind /cliënt moet naar het ziekenhuis. Wat nu?”
ziekenhuiszorg VG

Veel ouders[1] en persoonlijk begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking hebben ervaren,
dat het moeilijk is om de goede en noodzakelijke extra zorg, die hun kinderen/cliënten ‘thuis’ krijgen,
voort te zetten in het ziekenhuis als dat onverhoopt noodzakelijk blijkt.

Van ouders/begeleiders, maar zeker ook van verpleegkundigen en artsen vraagt een ziekenhuisopname speciale aandacht.

Platform VG Noord-Brabant heeft dit signaal serieus genomen.
Samen met ouders, vertegenwoordigers van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen
zijn de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ en ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ ontwikkeld.

Het zijn hulpmiddelen om de zorg en behandeling af te kunnen stemmen op de zorgbehoefte en het gedrag van het kind/de cliënt
vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname. Het gaat hierbij écht om maatwerk; om specifieke, persoonlijke zorg.

Naast de Wegwijzer en Aanbevelingen vindt u op de website aanvullende ondersteunende informatie zoals de notitie:
‘Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking bij een opname in het ziekenhuis. Een uitwerking voor de praktijk’

Ter illustratie staan er tevens enkele filmpjes ( praktijksituaties) op de website.

Platform VG beveelt het gebruik van de Wegwijzer, Aanbevelingen en de Uitwerking voor de praktijk, van harte aan.
De producten kunt u eenvoudig downloaden.

Met name de Wegwijzer wordt zeer nadrukkelijk aanbevolen voor alle ouders en persoonlijk begeleiders en om
dit actueel beschikbaar te hebben mocht een opname in het ziekenhuis nodig zijn.

[1] Met ouders wordt ook bedoeld verwante(n),voogd, curator, mentor.

 
Voor meer informatie of reacties kunt u contact opnemen met Ria van Hees.

E-mail: ziekenhuiszorg@platformvgzuidoostbrabant.nl

    Producten:

 
 
 
 

   

    Praktijk voorbeelden:

 
   

 

    Filmpjes:

 

Wegwijzer VG voor ouders
Film Wegwijzer VG voor ouders

Aanbevelingen ziekenhuizen en woonzorginstellingen
Film Aanbevelingen ziekenhuizen en woonzorginstellingen

 

Film Kristien
 Film Kristien
Film Debby
 Film Debby

 

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking' werd mede mogelijk gemaakt door het CZ fonds.

CZFONDS-logo                                                                ZorgBelangBrabantlogo